Prototyper

Udvikling af prototyper og produktudvikling er for mig tæt forbundet. Gennem konstruktionen af prototypen opstår der nye idéer som kan opkvalificere din idé. Derfor er det vigtigt at den udførende kraft bag prototypen er både kreativ, vidende og pragmatisk tænkende.

Jeg brænder for produktudvikling og det drive jeg leverer til udviklingen af dit koncept skaber værdi. Jeg garanterer min fulde opmærksomhed og et behageligt samarbejde frem til målet.

Gennem et tæt samarbejde med dig arbejdes der målrettet og kreativt på hvordan konceptet realiseres bedst og billigst muligt i en prototype. Totalleverancen af de nødvendige værktøjer så som 3D tegning, simulering, materialekendskab, dokumentation og produktionsteknisk viden sikrer dig en hurtig leverance af høj kvalitet.

I virksomheden har jeg et elektronik-og mekanikværksted til at samle og modificere prototyper. Således er det kun delene til prototypen der bestilles eksternt. Dette gøres via et udvalgt leverandør netværk.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at få udviklet en prototype. Jeg underskriver gerne en hemmeligholdelsesaftale før vi taler nærmere om dit produkt.

Læs mere om prototyper og hvad du kan gøre for at kvalificere din idé i nedenstående artikel.

Her er et eksempel på en prototype jeg har udviklet.

Se flere ting jeg har lavet her.