Simulering

Via simuleringer kan konceptet testes for fejl før det er bygget. Dette medvirker til at forebygge fejl tidligt i designprocessen hvilket er en væsentligt resursebesparende faktor i produktudvikling.

Styrkesimuleringer

Undersøger stres og udbøjning i produktet/emnet. Simuleringerne viser hvis og i givet fald hvor, der opstår brud i konstruktionen. Ud fra denne data kan jeg ændre konstruktionen således at der opnås et optimalt forhold mellem styrke og materialeforbrug.

Temperatursimuleringer

Kan f.eks vise hvordan varmen bevæger sig gennem et emne og følgende hvor varmt/koldt der bliver i et vidst område af konstruktionen. Et eksempel kan være at man er ved at konstruere en elkeddel og man gerne vil vide hvor varmt plasten bliver under varmelegemet eller hvor meget varme der går tabt gennem konstruktionen og følgeligt hvor meget energi det er nødvendigt at tilføre systemet for at vandet koger på rimelig tid.

Flowsimuleringer

Kan f.eks anvendes til at optimere konstruktioner som skal være aero- eller aqua -dynamiske.