Materialevalg

Overordnet er der fire ting at tænke på, når der vælges materialer.

  • Vil materialet opfylde kravene til ydeevne?
  • Vil materialet være let/billigt at behandle?
  • Er de økonomiske omkostninger til materialet rimelige?
  • Har materialet de rette æstetiske egenskaber

Jeg beskæftiger mig med at behandle disse aspekter for at nå frem til det mest egnede materiale.
De fleste produkter skal opfylde nogle præstationsmål, som jeg fastsætter i samarbejde med kunden.

Hver af disse krav til ydeevne vil påvirke, hvilke materialer der kan vælges imellem.
Videre i processen laver jeg typisk computer simuleringer for at finde ud af hvor meget stres eller
f.eks. varme, konstruktionen bliver udsat for. Dette giver mulighed for, præcist, at finde frem til det bedst egnede materiale.